Turneringsreglement

 1. Stævnereglement gælder for kampe under Amager Cup. 
 2. Stævnekampe skal spilles efter Dansk Håndbold Forbunds spilleregler med kommentarer og tilføjelser fra Amager Cup. 

Tjek nedenstående for tilføjelser og ændringer.

 1. At anvende maksimalt 12 spillere på et hold i U9 til U15, samt Lykkeliga. For U5-U8 er det tilladt at stille 6 spiller pr. hold. Vi anbefaler, at man bruger så få spillere per hold som muligt, da det giver mere spilletid til den enkelte spiller. Anbefalinger i forhold til antal spillere per hold kan ses under menuen “Undtagelser” stk. 7.  
 2. At deltage i spillet igen efter modtagelse af behandling på banen.
 3. At spille med godkendt hovedbeklædning i form af tørklæde/pandebeskyttelse eller hjelm. For samtlige kategorier gælder særlige forholdsregler for udformning. Se DanskHåndbolds hjemmeside, Love | Håndbold.dk (danskhaandbold.dk)
 4. At anvende ansigtsmaske mod forudgående indhentelse af dispensation hos Amager Cup. Stævnet skal sikre, at masken ikke er til fare for spillets parter. 
 5. At benytte næseskinne og knæskinne. Skinnen skal være udformet, så der ikke er nogen skarpe kanter, som kan være til fare for med- og modspillere. Dommerne træffer den endelige afgørelse på stedet, om hvorvidt udstyret er i forsvarlig stand. 
 6. At alle spillere, der fungerer som målvogter på samme hold, ikke skal bære ens trøjefarve. Dog skal målvogtertrøjen adskille sig fra markspillernes trøje. 
 7. At alle holdofficials kan nedlægge protest. 
 8. At alle spillertrøjer skal (som minimum) bære rygnummer fra 1-99. Samme nummer må ikke optræde hos mere end én spiller på holdkortet.
 1. At benytte spillere på flere hold. En spiller må kun spille på et hold under stævnet, vedmindre der er givet dispensation af stævneledelsen til at spilleren må benyttes på flere hold (dispensation gives skriftlig på mail og skal kunne fremvises). 
 2. At have holdofficialstrøjer, der kan være i konflikt med modstanderholdets markspillere.
 3. At bruge en ekstra markspiller på banen uden anvendelse af målvogtertrøje.
 4.  At lave mandsopdækning. 

 5. At lave udskiftning, når ens hold ikke er i boldbesiddelse – undtaget fra denne regel er målvogteren. 

 1. Reglen om at vise det blå kort til en diskvalificeret spiller gælder ikke.
 2. Alle diskvalifikationer (dog ikke for tredje gangs udvisning) skal altid indberettes til stævneledelsen.
 3. Regler om tvungen timeout ved udvisning gælder ikke.
 4. Er to klubbers spilledragter så ensartede, at det efter dommernes skøn må anses for vanskeligt at skelne de to holds spillere fra hinanden, er det sidstnævnte hold i programmet, der skal skifte spillerdragt eller tage veste på.
 5. Det er et krav, at alle hold har udfyldt holdkort og indsendt det til Amager Cup, inden holdets første kamp starter. Hvis et hold ønsker at ændre i holdkortet, indsendes et nyt holdkort til Amager Cup. Det vil altid være det sidst indsendte holdkort til Amager Cup, der er gældende. Holdkort findes HER. U5-U8, samt Lykkeliga er undtaget af denne regel, da de ikke behøver at aflevere holdkort.
 6. Stævneledelsen for Amager Cup træffer i alle forhold afgørelse under stævnet. Ved alle direkte diskvalifikationer, protester eller lignende vil de indblandede hold få direkte besked om stævneledelsens afgørelse inden holdets næste kamp.
 7. Til Amager Cup anvendes nedenstående boldstørrelse og banestørrelse. Derudover benyttes følgende antal spillere på banen.

Mobilversion – scroll nedstående skema til siden for at se hele skemaet

ÅrgangBaneBold, pigerBold, drengeAntal spillere på banenAnbefalede antal spillere på holdkortet
U5-U8 (2016-2019)MinibaneStreet
str. 42, 47 el. Skum str. 00 Minimål
Street
str. 42, 47 el. Skum str. 00 Minimål
3+16
U9 (2015)KortbaneLæder, str. 00, *O+UHLæder, str. 00, *O+UH4+17
U11  (2013)KortbaneLæder, str. 0, *O+UHLæder, str. 0, *O+UH5+19
U13 (11+12)40×20Læder, str. 1, *UHLæder, str. 1, *UH6+110
U15 (09+10)40×20Læder, str. 2, *MHLæder, str. 2, *MH6+112
      
      
 • MH betyder med harpiks
 • UH betyder uden harpiks
 • O betyder med ekstra overlægger
Bold størrelseOmkredsVægt

Str. 00

42-45 cm

150-210 gram

Str. 046-49 cm225-300 gram
Str. 150-52 cm290-330 gram
Str. 254-56 cm325-375 gram

U-5 rækken er en spiller fyldt 4 år, men ikke fyldt 5 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori stævnet afholdes.

U-6 rækken er en spiller fyldt 5 år, men ikke fyldt 6 år inden 1. januar i det kalenderår, hvor stævnet afholdes. 

U-7 rækken er en spiller fyldt 6 år, men ikke fyldt 7 år inden 1. januar i det kalenderår, hvor stævnet afholdes. 

U-8 rækken er en spiller fyldt 7 år, men ikke fyldt 8 år inden 1. januar i det kalenderår, hvor stævnet afholdes. 

U-9 rækken er en spiller fyldt 8 år, men ikke er fyldt 9 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori stævnet afholdes.

U-11 rækken er en spiller fyldt 9 år, men ikke er fyldt 11 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori stævnet afholdes. 

U-13 rækken er en spiller fyldt 11 år, men ikke er fyldt 13 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori stævnet afholdes.

U-15 rækken er en spiller fyldt 13 år, men ikke fyldt 15 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori stævnet afholdes.

Det er i alle rækker tilladt at benytte pigespillere på drengehold, men ikke omvendt. 

 1. I alle rækker kan 1. års spillere søge om navngiven dispensation til at spille på hold i den nærmest underliggende årgang.
 2. Der kan søges og benyttes op til 3 dispensationsspillere per hold.
 3. En dispensationspiller kan først benyttes, når Amager Cup har godkendt spillerens dispensation. For at ansøge om dispensation, skal der sendes følgende oplysninger: navn på spiller, hold spilleren ønsker at spille på, samt begrundelse for dispensationsønske. Dispensation ansøges ved at sende mail til rune.hansen@dgi.dk.
 4. Hold med dispensationspillere deltager i stævnet uden begrænsning.

Det vil for hold i alle rækker og aldersgrupper være muligt at gennemføre en kamp med spillere, der ikke er spilleberettiget i kampen. Holdet skal melde de spiller ulovligt til dommerbordet forud for kampstart. Holdet vil som konsekvens heraf blive taberdømt i kampen.

 1. Deponering af klæbemidler på unaturlige steder, der medbringes på banen, er ikke tilladt. Overtrædelse vil på stedet kunne straffes af dommerne efter bestemmelserne om usportslig adfærd.
 2. Protester skal indgives skriftligt til stævneledelsen umiddelbart efter kampens afslutning (maks. 30 min. efter kampen er slut). Det er stævneledelsen, som afgør en protestsag. Send protest til rune.hansen@dgi.dk.  
 3. En spiller/official, der anvendes i strid med gældende regler – det kan være under falsk navn, falsk alder eller som er karantæneramt, ikke fremgår af den pågældende holds holdkort inden tidsfristen, betegnes som ulovlig, og vil føre til taberdømt kamp.

Andre grunde til at et hold kan erklæres for taberdømt er hvis:

 • Holdet udebliver uden gyldig grund. Gyldig grund” afgøres af stævneledelse.
 • Holdet ikke er klar til det fastsatte kamptidspunkt (omklædt på spillepladsen ved kampstart).
 • Holdet forlader spillepladsen uden gyldig grund, inden kampen er færdigspillet. “Gyldig grund” afgøres af stævneledelse.
 • Hvis holdet benytter en spiller og/eller official, der har karantæne. 

Der er hilsepligt til kampene under Amager Cup. 

 1. Senest ved kampens begyndelse skal der vælges en reglementeret bold som kampbold.
 2. Det er det førstnævnte hold i kampprogrammet der starter med bolden, og placeres til venstre for dommerbordet. 
 3. Holdene bytter ikke side i halvlegen. 
 4. Tiden stoppes kun hvis det er absolut nødvendigt. 
 5. Der er kun 2 minutters pause mellem de to halvlege. 
 6. Der spilles efter følgende pointsystem, en vunden kamp giver 2 points, en uafgjort kamp giver 1 point og en tabt kamp giver 0 point.
 7. Det hold, der opnår flest points, er nr. 1, og de øvrige hold placeres som nr. 2, 3, 4 osv. i forhold til opnåede point.
 8. Hvis flere hold ved puljens afslutning står lige i point, afgøres deres placeringsrækkefølge af:
  1. Opnåede point i indbyrdes kampe
  2. Måldifferencen i indbyrdes kampe
  3. Flest scorede mål i indbyrdes kampe
  4. Måldifferencen i samtlige kampe
  5. Flest scorede mål i samtlige kampe
  6. Lodtrækning
 1. Hvis en kamp skal afgøres, og efter endt normal kamptid står uafgjort, går man direkte til straffekast, og der skydes 3 straffekast pr. hold. Hvis den stadig står uafgjort, skydes der 1 straffekast pr. hold indtil der er fundet en vinder.
Luk menu